Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť sledovať po zadaní prístupového mena a hesla on-line stav spracovania objednávky a prístup k minulým objednávkam.
Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky/kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou Slovenskej pošty, a.s., ktorej ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Zmeny v registrovaných údajoch alebo vymazanie užívateľa je možné vykonať na základe emailovej požiadavky.
Späť
Vaša IP adresa je: 54.81.0.22
Created by www.zencart.sk. Powered by Zen Cart